Twinning light projekt CRO TRACE

Slika /slike/IPA twinning/CRO Trace_obr.jpg
Twinning light projekt „Obrada tragova na odjeći – od mjesta događaja do nalaza i mišljenja vještaka (CRO TRACE)“ financiran unutar EU IPA programa za Republiku Hrvatsku, zajednički provode Centar za forenzična istraživanja, ispitivanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ i Uprava kriminalističke policije Ravnateljstva policije s Litvanskim forenzičnim znanstvenim centrom i Litvanskim znanstvenim centrom Ministarstva pravosuđa, uz potporu Predstavništva Europske komisije u RH i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU). 
Vrijednost projekta je 220.000 eura, a radi se o:
- izradi Standardnog operativnog postupka  za multidisciplinarna vještačenja,
- jačanju kapaciteta forenzičnih vještaka za multidisciplinarna vještačenja tragova,
- povećanju spremnosti kriminalističkih tehničara za sakupljanje tragova na mjestu događaja i pripremu materijala za daljnja multidisciplinarna vještačenja.