IPA 2012: Twinning light projekt CRO NPOSCOC

Slika /slike/IPA twinning/IPA twinning CRO NPOSCOC.jpg
Twinning light projekt CRO NPOSCOC „Jačanje administrativnih i operativnih kapaciteta Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta“, financiran unutar EU IPA 2012 programa za Republiku Hrvatsku, zajednički provode Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Ministarstva unutarnjih poslova RH (PNUSKOK) i  Litvanski ured kriminalističke policije, uz potporu Predstavništva Europske komisije u RH i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU). 
Vrijednost projekta je 222.222 eura, a njime se provodi analiza pravnog okruženja, stanja internih, administrativnih i operativnih procedura na nacionalnoj i lokalnoj razini kao, i analiza stanja internih evidencija kojima se koriste policijski službenici PNUSKOK-a. Kroz studijska putovanja i obuku multiplikatora te izradu priručnika za buduću obuku policijskih službenika, osigurava se prenošenje stečenih znanja.