IPA 2011: Twinning projekt „Jačanje kapaciteta MUP-a u borbi protiv kompjutorskog kriminaliteta“

Slika /slike/IPA twinning/Jačanje kapaciteta MUP-a u suzbijanju kibernetičkog kriminala_jpg.jpg
Svrha ovog Twinning projekta vrijednog 700.000 eura bila je pomoć Republici Hrvatskoj u ojačavanju svojih administrativnih kapaciteta i uspostavi programa obuke za provedbu stečevine EU u borbi protiv kompjutorskog kriminaliteta. Kroz uspostavu dugoročnog programa obuke i uvođenje novih kurikuluma osnaženi su kapaciteti MUP-a za učinkovitu borbu protiv kibernetičkog kriminala, na nacionalnoj i međunarodnoj razini, u skladu s politikama i strategijama EU. Zajednički su ga provodila Ministarstva unutarnjih poslova Kraljevine Španjolske, Republike Austrije i Republike Hrvatske.